Επικοινωνία

Αφοι Δ. Πέττα
EOT -  ΑΡ. M.H.T.E.. 08.28 Κ11.2Κ.05368.0.0  (2 ΚΛΕΙΔΙΑ).

Αγ. Αθανασίου 2
Τ.Κ. 29100
Ζάκυνθος

Τ:  (+30) 26950- 44640
M: (+30) 6973-034542
F:  (+30) 26950-26269
Ε: padeba@otenet.gr  ,  ppet54@otenet.gr

Epson Connect, Εκτυπώστε το κείμενό σας.